365bet客户端打不开_365bet体育在线中文网_注册365bet收不到邮件专栏 精彩图片

365bet客户端打不开_365bet体育在线中文网_注册365bet收不到邮件第二次会员代表大会在贵阳召开

?

?

会长王思明和执行会长王惠业在研究换届有关事项

?

?

执行会长王惠业与秘书长段丽娜商议换届日程

?

?

第二次会员代表大会现场

?

?

王思明主席签到现场

?

?

王思明检查会议准备工作

?

?

老领导杨序顺、蒙素芬莅临大会

?

?

?

谢彬如等在签到

?

副会长曹雨煤在换届现场

?

顾问孙荫亭和秘书长段丽娜与曾参赛的侗族女孩合影

?

?

换届大会现场

?

?

侗族大歌为大会献艺

?

?

?